نمایش 1 - 4 از 4
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان هرسین برنامه های هفته احیاءامربه معروف ونهی ازمنکردر شهرستان را تشریح کرد.
در گفتگو با یک دانش آموز موفق مطرح شد/
لازمه موفقیت در هر کاری داشتن ویژگی های متناسب با آن است در خصوص شاخصه ها و الگوهای رفتاری یک داشن آموز موفق نیز یک سری ویژگی های فردی و اجتماعی لازم است.
در گفتگو با یک بانوی موفق هرسینی مطرح شد/
یک بانوی موفق هرسینی در عرصه الگوهای رفتای در خانواده گفت: هر چه در خانواده آرامش برقرار باشد به همان میزان موفقیت بیشتری کسب می شود
حجت الاسلام باقری:
امام جمعه شهرستان هرسین گفت: ماه رمضان بهترین فرصت برای نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.