آخرین اخبار

پربیننده ها

3. اسفند 1396 - 9:36   |   کد مطلب: 29238
بهسازی وشن ریزی وتراکم وتسطیح جاده محمد آباد پس از سالها توسط اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای هرسین انجام شد.

بهسازی وشن ریزی وتراکم وتسطیح جاده محمد آباد پس از سالها توسط اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای هرسین انجام شد.

 

فرهاد احمدی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای هرسین در گفتگو با دیوانگاه اظهار داشت: دراین طرح بیش از یک تا دومتر از عرض جاده برداشته وجاده تعریض شد وبیش از 150تن شن جهت اینکار مصرف شد.

 

وی افزود:  چنانچه اهالی روستا همت کنند ورضایت مالک زمین کنار جاده راجلب نمایند تیرهای چراغ برق های قدیمی جابجا خواهد شد وعرض جاده به 5.5تا 7متر خواهد رسید وبعنوان یک راه شناسنامه دار واستاندارد تعریف خواهد شد.

 

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای هرسین ضمن تشکر از اقدامات نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد آقای سلیمانی هم قول مساعد دادند درصورت همکاری اهالی محل ومالکین زمینهای همجوار راه مذکور این راه آسفالت می گردد.

دیدگاه شما