آخرین اخبار

19. فروردين 1397 - 14:28   |   کد مطلب: 29362
رییس اداره آموزش وپرورش منطقه بیستون:
شروع سال 97 فصل برداشت آموزش و آموخته های دانش آموزان است.
رییس اداره آموزش وپرورش منطقه بیستون در نشست معاونت وکارشناسان آموزش ، بر نظارت همه جانبه بر آموزش وآموخته های دانش آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه، صبح امروز با حضور رستمی رییس  اداره آموزش و پرورش بیستون به همراه معاونت وکارشناسان  آموزش نشستی در خصوص پیشرفت تحصیلی ونظارت بر آموزش و آموخته های دانش اموزان درطول  سال تحصیلی در اتاق ریاست برگزار شد.

 

در این نشست رستمی عنوان کرد :با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و فصل برداشت ونتیجه اموخته های دانش آموزان  ، وظیفه کادر  آموزشی است که در این چند روز پایانی نظارت کامل در مدارس سطح منطقه وارزیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشند .

 

وی افزود با بازدید وبررسی مسائل آموزشی کاستی ها وکمی ها بررسی گردد وجهت جبران آنها با برگزاری کلاس های فوق العاده وبرنامه ریزی های موثر تلاش گردد.

 

دیدگاه شما