آخرین اخبار

20. ارديبهشت 1397 - 13:56   |   کد مطلب: 29446
جلسه کار گروه بهبودکیفیت باحضور رئیس آموزش وپرورش هرسین ودیگراعضاء درسالن جلسات این مدیریت برگزارشد.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه، جلسه کار گروه بهبودکیفیت بادستور کار بررسی سناد اطلاعات اولیاء دانش آموزان و  باحضور رئیس آموزش وپرورش هرسین ودیگراعضاء درسالن جلسات این مدیریت برگزارشد.

 

علی الماسی فردرئیس  کارگروه بهبودکیفیت آموزش و پرورش هرسین درسخنانی ضمن تبریک هفته معلم اظهار داشت:باید حساسیت خاصی نسبت به نحوه برگزاری امتحانات سوادآموزی داشته باشیم،

 

وی افزود: درراستای همکاری بیشتر با گروه بهبودکیفیت ،امکانات ضروری ومورد نیازدرجهت بازدیدها ونظارت بیشترودقیق ترنهضت سوادآموزی آموزش وپرورش هرسین مهیاشود.

 

دیدگاه شما