مدیر جهاد کشاورزی هرسین:

تولید بیش از ۱۶۰۰ تن سیر در شهرستان هرسین

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 29655|20:08 - 1397/08/14
نسخه چاپی
تولید بیش از ۱۶۰۰ تن سیر در شهرستان هرسین
مدیر جهاد کشاورزی هرسین از برداشت ۱۶۰۰تن سیر از مزارع شهرستان خبر داد

بابک قاضی مدیر جهاد کشاورزی هرسیندر گفتگو با دیوانگاهاظهار داشت: کاشت سیر طی چند سال گذشته در شهرستان هرسین گسترش یافته،بطوریکه در سال زراعی ۱۳۸ هکتار از اراضی شهرستان به کاشت سیر اختصاص یافته که از مزارع مذکور۱۶۰۰ تن سیر تولید وارد بازار مصرف گردید

 

وی افزود: ،سیرهای تولیداین شهرستان دارای بازار پسندی مناسبی می باشد.