تولید بیش از ۱۱ هزار تن جو در شهرستان هرسین.

سرویس: اجتماعیکد خبر: 29665|16:53 - 1397/08/22
نسخه چاپی
تولید بیش از ۱۱ هزار تن جو در شهرستان هرسین.
رییس جهاد کشاورزی هرسین از تولید ۱۱ هزار تن محصول جو در این شهرستان خبر داد.

مهندس بابک قاضی رییس جهاد کشاورزی هرسیندر گفتگو با دیوانگاهاظهار داشت: يكي از غلات مهمي كه در سطح مزارع شهرستان هرسين كشت مي گردد جو مي باشد.

 

وی افزود:  اهميت جو در تغذيه دام موجب گرديده كه در سال جاري در سطح 6730 هكتار از اراضي آبي و ديم شهرستان، اين محصول كشت شود.

 

 وی افزود:  بر مبناي بررسي هاي انجام گرفته، 11هزار تن جو در سال زراعی اخیر توليد و وارد بازار مصرف گرديده است..

 

مدیر جهاد کشاورزی هرسین تصریح کرد: با توجه به رعايت اصول فني به زراعي، جو توليدي از كيفيت مطلوبي برخوردار بوده و داراي بازارپسندي مناسبي مي باشد.