مهندس قاضی در گفتگو با خبرنگار دیوانگاه:

خسارت به 1873هکتار از مزارع و باغات شهرستان هرسین

سرویس: اجتماعیکد خبر: 30027|16:34 - 1399/01/25
نسخه چاپی
خسارت به 1873هکتار از مزارع و باغات شهرستان هرسین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین گفت: تاکنون ۱۸۷۳ هکتار از اراضی زراعی و باغی در شهرستان هرسین دچار خسارت شده است.

مهندس بابک قاضی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیوانگاهبا اشاره به خسارات وارد شده به مزارع و باغات شهرستان در پی بازندگی های اخیر اظهار داشت: طبق بازدید و برآوردهای صورت گرفته تاکنون ۱۸۷۳ هکتار از اراضی زراعی و باغی در شهرستان هرسین دچار خسارت از ۱۰ تا ۵۰ درصد شده اند.

 

وی افزود:  سطح خسارت وارده حدود ۹ میلیارد تومان برآورد شده است  که  جزییات خسارت را به شرح زیر اعلام میشود

 

باغ          ۷۴۵    هکتار   ۴۰  درصد

چغندر     ۴۴۰    هکتار    ۲۵  درصد

گشنیز      ۲۱۰    هکتار    ۱۰  درصد 

پیاز        ۱۶۱    هکتار   ۵۰   درصد

کلزا        ۱۱۲    هکتار   ۵۰   درصد  

نخود     ۱۰۰     هکتار   ۴۵   درصد

باقله     ۷۵     هکتار   ۴۵   درصد

ذرت      ۳۰    هکتار    ۱۰   درصد

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد : پایش و تشکیل پرونده جهت ارزیابی و تعیین خسارت تگرگ در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان در حال انجام می باشد.