سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین در گفتگو با دیوانگاه:

لزوم افزایش کشت های باغی و گلخانه ای در هرسین/ حفظ بقایای گیاهی در دیمزارها از اهمیت ویژه های برخوردار است

سرویس: اجتماعیکد خبر: 30252|12:54 - 1399/07/28
نسخه چاپی
لزوم افزایش کشت های باغی و گلخانه ای در هرسین/ حفظ بقایای گیاهی در دیمزارها از اهمیت ویژه های برخوردار است
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین گفت: با توجه به اقلیم مناسب شهرستان جهت باغبانی ودرامد بالای محصولات باغی وگلخانه ای متقاضیان نسبت به دریافت تسهیلات و ارائه راهنمایی کارشناسان این مدیریت اقدام نمایند.

مهندس علیرضا یاری پور سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیوانگاهاظهار داشت: در جال حاضر زمان مناسب جهت توسعه و کاشت باغات و گلخانه ها می باشد واین کار در اولویت این مدیریت قرار دارد.

 

وی افزود:  با توجه به اقلیم مناسب شهرستان جهت باغبانی ودرامد بالای محصولات باغی وگلخانه ای نسبت به محصولات زراعی از متفاضیان دعوت میشود تا با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی چهار گانه از راهنمایی‌ها وتسهیلات در نظر گرفته شده جهت کشت محصولات گلخانه‌ای خارج فصل از قبیل (خیار ؛گوجه فرنگی ؛ فلفل ؛کاهو؛توت فرنگی ؛و۰۰۰)وشاخه بریده (انواع گل‌های تزئینی) همچنین کاشت درختان مثمر با بار دهی بالا و اصلاح واحیا باغات قدیمی کم بهره وتبدیل به باغات با عملکرد بالا واقتصادی وتسهیلات روسیمی نمودن باغات  انگور اقدام نمایند.

 

پور سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به لزوم حفاظت از منابع خاک خاطرنشان کرد: بر مبنای بر نامه ریزی های انجام شده  وبر اساس یافته های نوین محققین کشاورزی حفظ بقایای گیاهی در دیمزارها از اهمیت ویژه های برخوردار می باشد.

 

یاری پور در ادامه اظهار داشت:  از کلیه کشاورزان دیمکار در خواست میشود به هیچ وجه از گاوآهن بر گردان دار که مختص اراضی آبی است جهت شخم مزارع دیم خود استفاده ننمایند و حتما از دستگاههای کشت مستقیم که یکباره عملیات شیار باز کنی وکشت بذر را انجام می دهند ومختص عملیات کاشت در دیمزارها می باشند استفاده کنند

 

وی افزود:  با این روش به میزان قابل توجهی ذخیره رطوبت در خاک افزوده شده ودر نهایت موجب افزایش عملکرد محصول زراعی می گردد.