لزوم رعایت تاریخ کاشت مناسب و آبیاری پاییزه غلات در هرسین

سرویس: اجتماعیکد خبر: 30277|13:02 - 1399/08/07
نسخه چاپی
لزوم رعایت تاریخ کاشت مناسب و آبیاری  پاییزه غلات در هرسین
سرپرست جهاد کشاورزی هرسین از لزوم رعایت تاریخ کاشت مناسب و آبیاری پاییزه غلات در این شهرستان خبر داد.

 مهندس علیرضا یاری پور سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسیندر گفتگو با دیوانگاهبا بیان اینکه رعایت تاریخ کاشت مناسب غلات پاییزه از اهمیت ویژه های بر خوردار  بوده  واین تاریخ کاشت با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت می باشد اظهار داشت:  کشاورزان حتما باید به توصیه مراکز جهاد کشاورزی درخصوص رعایت زمان کاشت توجه نمایند   و حتماپس از  کشت غلات آبی باید آبیاری انجام  پذیرد.

 

وی افزود:  تا زمانی که به مزرعه آب کافی داده نشود بذر کشت شده نمی تواند جوانه زنی را شروع نموده ، مواد  غذایی خاک را جذب نماید وهرچه این عمل دیرتر انجام  گردد طول دوره رشد کوتاه شده وخطر سرما زدگی افزایش می یابد.

 

این مقام مسئول تصریج کرد : اولین آبیاری مزرعه گندم وجو که خاک آب نامیده می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وانجام صحیح و اصولی  خاک آب  در کنار رعایت سایر اصول فنی موجب رشد مطلوب و یکنواختی سطح سبز  مزراع  می گردد و متاسفانه اکثر کشاورزان آبی کار  مانند  کشاورزان دیم  کارمنتظر بارندگی  پاییزه می مانند  که در صورت بروز شرایط نامناسب جوی  وعدم پراکنش مناسب باران  پاییزه خسارت جبران ناپذیری به مزارع وارد می گردد.

 

یاری پور در ادامه اظهار داشت: کشاورزان دیم کار  ناچارند تابع شرایط جوی باشند  ولی کشاورزان آبی کار با مدیریت صحیح منابع آبی حتما باید آبیاری های پاییزه را بموقع انجام دهند ودر صورت عدم بارندگی بعد از آبیاری اول  ودو تا سه هفته پس از خاک آب آبیاری دوم را نیز انجام دهندتا با ورود به فصل یخبندان سطح سبز مناسبی برای مواجهه با شرایط نامناسب جوی داشته باشیم 

 

سرپرست جهاد کشاورزی هرسین از از کشاورزان درخواست کرد:  حتما توصیه های فنی کارشناسان  مراکز جهاد کشاورزی را جدی گرفته و دقیق رعایت نمایند تا انشا الله شاهد افزایش عملکرد مطلوب محصول زراعی باشیم.