وضعیت جایگاه دفن زباله هرسین

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 30535|19:54 - 1400/01/04
نسخه چاپی
وضعیت جایگاه دفن زباله هرسین
هر چند که شنیده هااز پاکسازی این مکان حکایت دارد ولی این قصه تکراری همچنان تکرار میشود........

به گزارش دیوانگاه ،هرچند که شنیده هااز پاکسازی این مکان حکایت دارد ولی این قصه تکراری همچنان تکرار میشود........