نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/
هرساله با فرارسیدن فصل پاییز و در اواسط این فصل با خزان برگهای درختان بر روی شاخه های درختان شهر میوه های نارنجی رنگ خرمالو خود نمایی می کنند