پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه21:11 - 1393/12/11
بررسی مشکلات روستای حیدر آباد بخش بیستون/

کشاورزی آلوده به فاضلاب و نبود دهیاری متمرکز عمده ترین مشکل روستا/فرزادی پور:آلودگی مورد نظر ناشی از روان آبهای سطحی است!!/ بروز برخی مشکلات اجتماعی سبب اداره روستا توسط شورای بخش گردیده است.

روستای حیدرآیاد از توابع بخش بیستون می باشد که جمعیتی بالغ بر 270نفر و حدود 70خانوار را در خود جای داده و شغل اصلی اهالی روستا عمدتأ کشاورزی و دامداری است.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،روستای حیدرآیاد از توابع بخش بیستون می باشد که جمعیتی بالغ بر 270نفر و حدود  70خانوار را در خود جای داده و شغل اصلی اهالی روستا عمدتأ کشاورزی و دامداری است.
مشکلات موجود در این روستا که بعضأ ارتباط مستقیم با معیشت آنها داشته باعث گله مندی اهالی این روستا به عدم رسیدگی مسئولان و کم توجهی به وضعیت موجود گردیده است.
مردم این روستا با مشکلات عدیده ای از جمله مشکل آلودگی زمین های کشاورزی بوسیله روان آب های روستا که عمدتأ خانگی می باشند و همچنین نبود نانوایی با وجود شبکه گازرسانی و همچنین نبود دهیاری دست و پنجه نرم می کنند.
یکی از اهالی روستا در زمینه نحوه آبیاری زمین های کشاورزی به خبرنگار دیوانگاه گفت: حدود 200هکتار از زمین های روستا با یک چاه آبیاری می شوندکه حجم آب خروجی جهت مصرف حدود 8اینچ می باشد ولی به دلیل دوری مسافت و همچنین خاکی و سست بودن بستر مسیر جوی آب تا زمینهای کشاورزی این آب به یک اینچ می رسد.
وی افزود مشکلات آبیاری زمین ها به همین جا ختم نمی شود بلکه مشکل اصلی مقدار آبی است که به زمین های کشاورزی رسیده و به دلیل مخلوط شدن با آبهابی سطحی و همچنین فاضلاب های خانگی از لحاظ بهداشتی قابل استفاده نیست ولی مردم روستا به دلیل عدم توجه مسئولین مجبور به استفاده از این آبها هستند.
شایان ذکر است که این روستا با مشکلات دیگری همچون نداشتن نانوایی با وجود بهره مندی از سیستم گازکشی و همچنین نبود دهیاری مواجه است که این مشکلات توجه بیش از پیش مسئولین را می طلبد.
فرزادی پور بخشدار بخش بیستون در این رابطه در گفتگو با خبرنگار دیوانگاه اظهار داشت متأسفانه مشکلات موجود در روستا به برخی ناهنجاریهای اجتماعی و تعصبات بر می گردد.
وی در زمینه آلودگی آب های کشاورزی روستا افزود این آبها غالبأ سطحی بوده و هدایت آبهای سطحی به سمت شیب زمین های  روستا شیوه معمولی است که انجام گرفته است که این مورد با حداقل امکانات دهیاری ها صورت گرفته و هیچگونه فاضلابی در آن جریان ندارد.
بخشدار بخش بیستون در زمینه مشکل مربوط به نانوایی روستا خاطرنشان کرد البته این مشکل در دست پیگیری است ولی بحث تعطیلی نانوا به دلیل تقاضای مردم جهت تغییر نوع پخت نانوایی از لواش به ماشینی(ریزشی) بوده که به دو دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و همچنین کمبود سهمیه(روزی 3کیسه،)مجبور به تعطیلی نانوایی شدیم.
فرزادی پور در پایان با اشاره به بحث مشکل نبود دهیار در این روستا گفت: از آنجاکه بین شورای روستا اختلاف افتاد و اعضاء در مهلت قانونی نتوانستند هیئت رئیسه معرفی کنند دهیاری این امر به دلیل ناهماهنگی بین مردم و بروز برخی تعصبات و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن امورات روستا به شورای بخش واگذار شده است.
حال با توجه به مطالب عنوان شده و اظهار نظر مسئولین در این رابطه به نظر می رسد مشکلات موجود در روستا عمیق تر از این موضوعات مطرح شده باشد و مؤید این امر تصاویر منتشر شده در این خبر می باشد که جای تأمل دارد.