پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه11:59 - 1394/03/10
علی اشرف جلیلی خبر داد:

پیش بینی برداشت 6800تن جو از مزارع شهرستان هرسین

مدیر جهاد کشاورزی هرسین از پیش بینی برداشت 6800تن جو از مزارع شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

مهندس جلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیونگاهبا اشاره به فصل برداشت محصول جو اظهار داشت با توجه به اینکه عمده سطح زیر کشت محصول شهرستان دیم می باشد لذا با بروز خشکسالی های اخیر پیش بینی می شود حدود 6800تن جو از مزارع شهرستان برداشت شود.
وی افزود با توجه به اینکه جو یکی از محصولات مهم در تغذیه دام می باشد، در سال زراعی جاری حدود 9400هکتار زیر کشت جو رفته که از این میزان حدود 93درصد دیم و 7درصد آن آبی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیمت تعیین شده جو را به ازای هر کیلو 920تومان عنوان کرد و خاطرنشان کرد جو تولید شده قرار است بوسیله کارگزاران مربوطه خریداری شود.