پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه16:34 - 1396/02/26
در زیر چتر نظارتی مسئولین صورت می گیرد/

از تخریب اموال عمومی در هرسین تا حاشیه های اسامی مستعار کاندیدهای شورا

حفظ اموال عمومی و صیانت از بیت المال و اموال عمومی شهر که جهت رفاه عموم در نقاط مختلف شهر تعبیه گردیده و متعلق به تمام شهروندان است برای مسئولین نظارتی انتخابات یک تکلیف بوده و حتی فراتر از وظیفه می باشد .

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،حفظ اموال عمومی و صیانت از بیت المال و اموال عمومی شهر که جهت رفاه عموم در نقاط مختلف شهر تعبیه گردیده و متعلق به تمام  شهروندان است برای مسئولین نظارتی انتخابات یک تکلیف بوده و حتی فراتر از وظیفه می باشد .

 

متأسفانه این روز ها  شاهد خیلی از این بی اخلاقی های انتخاباتی هستیم و تقریبأ همه دوستان کاندیدای شورای شهر در هرسین و بعضاً طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری اقدام به نصب بنر و عکس در تمام نقاط شهرستان و به خصوص امول عمومی کرده اند.

 

البته انتظار می رفت که دوستان مسئول و به خصوص مدیریت شهرستان که به نحوی ساعت هایی از وقتشان را در جلسات توجیهی تلف کردند یک  جمع بندی از خروجی و بازخورد جلسات می کردند تا ببیند کادر شورای آینده و دوستانی که تأیید کرده اند چه میزان به مصوبات این قبیل جلسات پایبند هستند یا شاید دولت در این خصوص هم برای کسب چند رأِ آزادی مفرط داده است.

این پدیده نامیمون تخریب اموال عمومی  در هرسین که در سال های گذشته هم تا حدودی وجود داشته امسال و در این دو انتخابات به اوج خود رسیده است اما سوال این است که چرا کسی برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی دل نمی سوزاند.

 

از دیگر موارد حاشیه ساز انتخابات شوراها در این روزها بحث چند اسمی بودن شوراها و داشتن اسم مستعار است که دوستان شورا به عنوان حربه های جمع کردن رأی و خرید وجه از آنها استفاده می کنند که برخی از آنها در نوع خود جالب توجه هستند.

هر چند که این کاندیداها بر  مستعار بودن این اسم برای خود اصرار دارند و علت آنرا کسب رأِی عنوان کرده اما بررسی های صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که برخی از آنها اصلا این چنین اسم مستعاری ندارد

 

به گزارش دیوانگاه،  به نظر  می رسد در این آشفته بازار انتخابات و در زیر چتر نظارتی دوستان مسئولین آنچه بیش از همه آسیب دیده اموال عمومی و قانونی است که خود دولت برای آن طره هم خورد نمی کند.