پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:00 - 1399/06/29
رئیس اداره صمت هرسین در گفتگو با دیوانگاه:

تعداد 300کیسه آرد به سهمیه نانواییان آزاد پز در هرسین اضافه شد/ این اقدام در راستای تشویق و تنبیه عملکرد نانوایی های آزاد پز و دولتی صورت گرفته است

رئیس اداره صمت هرسین گفت: در راستای بهبود عملکرد نانوایی های شهرستان و استفاده از اهرم تشویق و تنبیه تعداد 300کیسه آرد از سهمیه نانواییان دولتی کسر و به سهمیه نانواییان آزاد پز در هرسین اضافه شد.

مهندس چراغی رئیس اداره صمت شهرستان هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیوانگاهاظهار داشت: در راستای مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان هرسین و با توجه به عملکرد مناسب نانواییان آزاد پز تعداد 300کیسه به سهمیه این نانوانایی ها اضافه شد.

 

وی افزود: این اقدام در راستای استفاده از اهرم تشویق و تنبیه و تقسیم عادلانه سهمیه آرد نانوایی ها در شهرستان صورت گرفته است و تا زمانی که عملکردها به سطح مطلوب نرسد این اقدامات ادامه خواهد داشت.

 

رئیس اداره صمت شهرستان هرسین تصریح کرد:  در بازرسی های انجام شده در هفته قبل تعداد 11نانوایی به دلیل تخلفاتی از قبیل عدم رعایت ساعات پخت و فروش آرد خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی معرفی شد که از این تعداد 10مورد مربوط به نانوایی های با سهمیه دولتی بود.

 

چراغی در ادامه اظهار داشت: بر این اساس سهمیه نانوایی های دولتی متخلف کسر و به نانوایی های آزاد پز اختصاص یافت و البته این موضوع تأثیری در افزایش قیمت نان نخواهد داشت.