پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه08:57 - 1399/07/23

کشاورزان هرسینی درخصوص بیمه دامها و محصولات زراعی وباغی اقدام کنند

سرپرست جهاد کشاورزی هرسین از لزوم اخذ بیمه دامها و محصولات زراعی وباغی با توجه به ورود کشاورزان به فصل پرخطر سال خبر داد.

مهندس علیرضا یاری پور سرپرست جهاد کشاورزی هرسیندر گفتگو با دیوانگاهاظهار داشت:  کشت محصولات زراعی پاییزه در شهرستان شروع شده  و لذا بمنظور مقابله با حوادث طبیعی احتمالی با توجه به ورود به فصل پر خطر سال از کلیه کشاورزان؛باغداران:ودامداران درخواست نمود حتماً در خصوص بیمه اقدام نمایند.

 

 

وی  افزود درصورت بروز حوادث بیمه نسبت پرداخت غرامت اقدام می نماید  و افراد فاقد بیمه از این حمایت بی بهره خواهند بود.

 

 

سرپرست جهاد کشاورزی هرسین ، ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.، بالا بردن توان محاسباتی و برنامه ریزی برای کشاورزان در جهت جلوگیری از نوسانات درآمدی و اعمال مدیریت ریسک.، کاهش و قطع کمک های مستقیم و بلاعوض مالی دولت به کشاورزان درهنگام بروز خسارات غیر مترقبه.، کنترل آفات و بیماریها بخصوص در بخش بیمه دام، طیور و آبزیان را از جمله مزایای  این طرح عنوان کرد.