پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:46 - 1399/08/22

چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان در قالب تسهیلات کرونایی در هرسین پرداخت شد

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرسین در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در شهرستان گفت: تا این لحظه چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان در قالب تسهیلات کرونایی در هرسین پرداخت شده است.

اصغر شهبازی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرسین در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در شهرستاندر گفتگو با دیوانگاهاظهار داشت:پرداخت تسهیلات کرونایی توسط بانک های عامل در هرسین در حال انجام است و تا این لحظه حدود 4میلیاردو نهصدو هفتاد میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

 

وی افزود: حدود 673طرح در قالب تسهیلات کرونایی به صورت خویش فرمایی و کارفرمایی به ثبت رسیده است و در حال حاضر حدود 2میلیارد تومان در نوبت پرداخت به متقاضیان می باشد که البته مساعدت و همکاری بیشتر بانک های عامل را می طلبد.

 

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرسین خاطرنشان کرد : سامانه ثبت نام تسهیلات کرونایی همچنان باز است و متقاضیان می توانند با توجه به دارا بودن شرایط تعریف شده در این سامانه ثبت نام کنند و از تسهیلات موجود بهره مند شوند