پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه18:42 - 1400/03/12

آغاز برداشت جو از مزارع دیم شهرستان هرسین

مدیر جهاد کشاورزی هرسین از آغاز فصل برداشت جو در این شهرستان و کاهش سطح برداشت با توجه به خشکسالی موجود خبر داد.

مهندس یاری پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین در گفتگو با دیوانگاه اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید نزولات جوی وبروز خشکسالی بی سابقه در سال جاری و شروع زودرس گرما در منطقه بسیاری از مزارع قابلیت برداشت نداشته است.

 

 وی افزود: از حدود ۶۰۰۰هکتار مزارع جو دیم شهرستان اندک مزارعی قابلیت  برداشت  دارند وبا توجه به تنش آبی و دمایی در طی مراحل رشدی مختلف  وارتفاع بوته های جوکوتاه و برداشت با کمباین به سختی صورت می گیرد.

 

مدیر جهاد کشاورزی هرسین خاطرنشان کرد:  با توجه به عملکردضعیف مزارع  ، کشاورزان تمایل به برداشت با کمباین کاه کوب جهت استفاده از کاه را دارند.