پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه22:51 - 1400/03/28
گزارش تصویری2/

حضور پرشور مردم هرسین در پای صندوق های رأی

حضور پرشور مردم هرسین در پای صندوق های رأی، به کوری چشم دشمن همچنان بر ازدحام جمعیت افزوده میشود

به گزارش دیوانگاه ،حضور پرشور مردم هرسین در پای صندوق های رأی، به کوری چشم دشمن همچنان بر ازدحام جمعیت افزوده میشود.