نمایش 1 - 1 از 1
با حضور امام جمعه، رئیس آموزش و پرورش و فرمانده سپاه ناحیه زنگ سپاس از معلم در مدارس هرسین نواخته شد. 02/13/1396 - 15:53
اشتراک در نواختن زنگ، سپاس از معلم، هرسین، دیوانگاه