نمایش 1 - 1 از 1
در عاشورای حسینی عزاداری هیئت‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در هرسین جلوه دیگری از شور و شکوه حسینی را به نمایش گذاشت. 07/09/1396 - 13:09
اشتراک در مراسم عاشورا، 96، هرسین، دیوانگاه