نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت هرسین: امام جمعه موقت شهرستان هرسین در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: حضرت آقا در مکان هایی که مردم با نی برای خود درست کرده بودند حضور پیدا کرد و در این دیدارها عبای رهبری به خاطر بارندگی گلی شد و در آنجا اوج همدلی و همزبانی را دیدیم. 09/03/1396 - 23:00
اشتراک در خطبه نماز جمعه، زلزله، بحران، هرسین، دیوانگاه