نمایش 1 - 1 از 1
این روزها در حالی شاهد مخدوش کردن تابلوها و المان های شهری در هرسین هستیم که مبلمان و تابلوهای شهری تبدیل به تابلو اعلانات برای برخی افراد شده است. 10/23/1396 - 17:31
اشتراک در مخدوش شدن، تابلوها، راهنمای شهری، هرسین، دیوانگاه