نمایش 1 - 1 از 1
با حضور امام جمعه هرسین و دیگر مسئولین مراسم تقدیر و تشکراز پرستاران بیمارستان شهدا برگزار شد. 11/12/1396 - 15:34
اشتراک در تقدیر ، پرستار، هرسین، دیوانگاه