نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست شبکه دامپزشکی هرسین خبر داد سرپرست شبکه دامپزشکی هرسین از کشف و ضبط 120 کیلوگرم لاشه کشتار غیرمجاز از یک قصابی در این شهرستان خبر داد. 11/15/1396 - 13:05
اشتراک در کشتار غیر مجاز، دامپزشکی، هرسین، دیوانگاه