نمایش 1 - 1 از 1
دیوانگاه گزارش می دهد/ فیروز ناصری معلم بازنشسته ای است که این روزها در هرسین به کارآفرینی در حوزه بافت گلیم مشغول است. 11/19/1396 - 13:00
اشتراک در اشتغالزایی، سرمایه اندک، گلیم، هرسین، دیوانگاه