نمایش 1 - 1 از 1
سفز یک روزه استاندار کرمانشاه به شهرستان هرسین/ ظهر امروز هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه در سفری یک روز ه به شهرستان هرسین در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای شهرستان با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا اداي احترام کرد 11/17/1396 - 18:19
اشتراک در سفر استاندار، هرسین، دیوانگاه