نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری سارقه حرفه ای کابل های برق و کشف چندین فقره از این نوع سرقت خبر داد. 11/19/1396 - 12:15
اشتراک در سارق حرفه ای ، کابل برق ، هرسین ، دیوانگاه