نمایش 1 - 2 از 2
اولین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان هرسین در سالجاری برگزار شد. 01/20/1397 - 17:00
با حضور فرماندار جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هرسین با محوریت پیگیری طرح های اشتغال روستایی برگزار شد. 11/24/1396 - 11:43
اشتراک در کارگروه اشتغال، هرسین، دیوانگاه