نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از بازپس گیری اراضی ملی در این شهرستان به مساحت حدود 10 هزار متر مربع خبر داد. 02/04/1397 - 13:15
اشتراک در اراضی ملی، انتظامی، هرسین، دیوانگاه