نمایش 1 - 1 از 1
دیدار امام جمعه شهر هرسین و فرماندار هرسین با معاونت خبر صدا و سیمای مرکز کرمانشاه/ امام جمعه و فرماندار هرسین با معاونت خبر صدا و سیمای مرکز کرمانشاه به منظور بررسی وضعیت فرستنده دیجیتالی هرسین و تقویت دفتر خبری این شهرستان.دیدار کردند. 12/14/1396 - 09:28
اشتراک در معاونت سیما، فیبر نوری، کرمانشاه، هرسین، دیوانگاه