نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه هرسین : امام جمعه هرسین در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: حدود 70درصد از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف امسال را همین قشر جوان و نوجوان قرار دادند و این بیانگر این است که جوان ما مناجات را دوست دارد. 01/17/1397 - 18:18
اشتراک در نماز جمعه، هسته ای، اعتکاف، هرسین، دیوانگاه