نمایش 1 - 1 از 1
با حضور فرماندار شهرستان و مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کرمانشاه مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) هرسین برگزار شد. 01/18/1397 - 17:59
اشتراک در تودیع و معارفه، کمیته امداد، هرسین، دیوانگاه،