نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی هرسین از اجرای طرح جمع آوری موتورسیکلت های فاقد پلاک ومتخلف وتوقیف 70 دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد. 01/22/1397 - 10:38
اشتراک در توقیف ،موتورسیکلت متخلف ، هرسین ،دیوانگاه