نمایش 1 - 1 از 1
مسئول بسیج سازندگی شهرستان هرسین خبر داد/ مسئول بسیج سازندگی شهرستان هرسین از اجرای طرح اعطای تسهیلات کارآفرینی به بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی خبر داد. 01/22/1397 - 14:34
اشتراک در اعطای تسهیلات، بسیج سازندگی، هرسین، دیوانگاه