نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین ازکشف یک مورد زمین خواری و باز پس گیری اراضی ملی در یکی از روستاهای این شهرستان به مساحت 10 هزار و 300 متر مربع خبر داد. 01/26/1397 - 11:52
اشتراک در زمین خواری،اراضی ملی، هرسین، دیوانگاه