نمایش 1 - 1 از 1
قطعی های مکرر آب شرب شهر هرسین وارد چهارمین شب متوالی شد و این در حالی است که مردم از عدم اطلاع رسانی مسئولین گله مندند. 02/25/1397 - 10:38
اشتراک در قطعی آب، هرسین، دیوانگاه