نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: مامور وظیفه شناس و امانت دار پلیس این شهرستان، کیف یکی از شهروندان هرسینی که حاوی مدارک و پول نقد بود را به صاحبش بازگرداند. 02/29/1397 - 16:56
اشتراک در مامور امانت دار، انتظامی، هرسین، دیوانگاه