نمایش 1 - 1 از 1
اقلام ضروری مردم تحت عنوان تنظیم بازار که قرار بود تا پایان رمضان در بین مردم توزیع شود در همان روز های ابتدایی به پایان رسیده و دیگر خبر توزیع این اقلام در بین مردم نیست. 03/06/1397 - 13:44
اشتراک در تنظیم بازار، اقلام ضروری، هرسین، دیوانگاه