نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری سارق حرفه ای قطعات خودرو و کشف 10فقره سرقت خبر داد. 12/20/1397 - 16:27
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری سارق احشام و کشف هفت فقره سرقت در این راستا خبر داد. 09/06/1397 - 14:31
اشتراک در دستگیری، سارق احشام،انتظامی، هرسین، دیوانگاه