نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه هرسین : امام جمعه هرسین در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: که باید مواظبت کنیم در این ایام اسرافی صورت نگیرد که وقتی شما استفاده می کنید همسایه شما قدرت خرید نداشته باشد و در این ایام کمک به نیازمندان و شادی فقرا را فراموش نکنید. 12/24/1397 - 21:33
اشتراک در نمزا جمعه، آخرین خطبه97، توجه به نیازمندان، هرسین، دیوانگاه