نمایش 1 - 1 از 1
فوری// مدیر فوریت های پزشکی هرسین از وقوع یک تصادف وحشتناک در محور هرسین به پلیس خبر داد. 01/02/1398 - 19:29
اشتراک در تصادف، 6کشته، هرسین-پلیسراه، دیوانگاه