نمایش 1 - 2 از 2
با حضور مدیر کل محترم بهزیستی استان کرمانشاه ، مسئول حراست و فرماندار شهرستان مراسم تودیع و معارفه ریئس جدید اداره بهزیستی هرسین برگزار شد. 08/19/1399 - 16:14
با حضور معاون سیاسی فرمانداری هرسین و تنی چند از مسئولین مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان هرسین برگزار شد. 07/08/1398 - 15:45
اشتراک در تودیع و معارفه، بهزیستی، هرسین، دیوانگاه