نمایش 1 - 1 از 1
شهردار هرسین خبر داد: شهردار هرسین از آغاز پروژه خط انتقال آب از سراب هرسین به پارک بانوان جهت جداسازی آبیاری فضای سبز این پارک از آب شرب شهری خبر داد. 10/03/1398 - 09:03
اشتراک در آغاز، انتقال آب، سراب هرسین، پارک بانوان، دیوانگاه