نمایش 1 - 1 از 1
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هرسین خبر داد/ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هرسین از توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم به همراه بسته های معیشتی بین مددجویان شهرستان خبر داد. 02/24/1399 - 15:01
اشتراک در بسته معیشتی، غذای گرم، کمیته امداد، رمضان، هرسین، دیوانگاه