نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی هرسین گفت: با تلاش ماموران پلیس شهرستان، 2 سارق حرفه ای کابل و تجهیزات مخابراتی دستگیر و 5 فقره سرقت از آنان کشف شد. 03/10/1399 - 13:57
اشتراک در سرقت، تجهیزات مخابرات، هرسین، دیوانگاه