نمایش 1 - 1 از 1
مدیر امور آبفای هرسین گفت: متاسفانه در کمربندی جنوبی بدلیل عبور ماشین آلات سنگین لوله اصلی انتقال آب کشاورزی به مزارع جنوب شهر دچار شکستگی ونشت آب به سطح جاده شد. 03/24/1399 - 21:40
اشتراک در شکستگی لوله، کشاورزی، کمربندی جنوبی، هرسین، دیوانگاه