نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین گفت: مهمترین مزایای استفاده از پهباد می توان به پایش نقطه به نقطه مزرعه از لحاظ وضعیت رطوبت، بیماری‌ها، حمله آفات و علائم اشاره کرد. 03/26/1399 - 16:22
اشتراک در سمپاشی هوایی، کشاورزی ، هرسین، دیوانگاه