نمایش 1 - 1 از 1
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، از جان باختن ۲ کودک سه و چهار ساله هرسینی به دلیل محبوس شدن داخل خودرو و خفگی بر اثر گرما خبر داد. 03/29/1399 - 17:31
اشتراک در جان باختن کودک، خودرو، هرسین، دیوانگاه