نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره راهدای و حمل و نقل جاده ای هرسین گفت: دراجرای افزایش ایمنی درجاده بیستون به سنقر وبخشنده نمودن جاده وایجاد ترددی روان وبی خطربرای کاربران جاده ای اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان اقدام به تعریض دودهانه پل بتنی نمود . 04/05/1399 - 12:48
اشتراک در تعریض، راه و شهرسازی ، پل، هرسین، دیوانگاه